• Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:3 No:308 Yomra/TRABZON
  • +90 (462) 341 60 60
PerLab Periyodik Kontrol ve İş Hijyeni Ölçümleri
PerLab

PerLab Periyodik Kontrol Merkezi ve İş Hijyeni Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak; sunduğumuz hizmetleri bağımsız, doğru ve zamanında gerçekleştirerek, hizmetin sembolü olan markamızın devamlılığını sağlamak.

Güvenilirlik, liderlik, bilimsellik ve sürekli eğitim prensipleri çerçevesinde çalışanlarımızın görevleriyle ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve faaliyetlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyini arttırmak ve sürekliliğini sağlanmak.

Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek.

Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve sunulmasında, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanarak tarafsız, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi prensipleri çerçevesinde hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara katma değer yaratmak.

Göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek.
Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.

TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025 Standartları’ nın gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlayarak sürekli iyileştirmek.

Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından gözetim, denetim, eğitim hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda hizmet vermek.
Periyodik Kontrol Merkezi ve İş Hijyeni Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ nin Türkiye ve Dünya’ da iyi bilinen ve tanınan firmalardan biri olmasını sağlamak en büyük hedefimizdir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Copyright © 2017 - perlab.com.tr Tüm Haklarımız Saklıdır.