• Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:3 No:308 Yomra/TRABZON
  • +90 (462) 341 60 60
PerLab Periyodik Kontrol ve İş Hijyeni Ölçümleri
PerLab

İş Makinalarının Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, iş makinalarının güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacı ile periyodik kontrollerini yaptırtmak, alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlandırmak iş verenlerin asli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri “Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir. Makina Emniyeti Yönetmeliği’ nde iş makinalarının sahip olması gereken teknik özellikler, CE işaretlemesi ve piyasaya arz edilmeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu konuyla ilgili yayınlanmış standartlar Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yayımlanmıştır.

İş makinalarının periyodik muayeneleri etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İş makinalarının muayeneleri de kaldırma-iletme ekipmanlarında olduğu gibi genel kontroller ve fonksiyon kontrolleri vb. şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Firmanız bünyesindeki iş makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

İş makinaları konusunda Türkiye’ de yayımlanan standartlar TS EN 474 serisidir. Bu standartların yanı sıra iş makinalarının parçaları ve ekipmanlarına ait çok sayıda standart da bulunmaktadır.

FİRMAMIZ TARAFINDAN PERİYODİK MUAYENELERİ YAPILAN İŞ MAKİNALARI

Çekici Dozer (Paletli, Lastik Tekerlekli, Sabana Sahip Paletli)
Skreyper (Elevatörsüz Lastik Tekerlekli, Elevatörlü Lastik Tekerlekli, İki Motorlu Lastik Tekerlekli, Paletli)
Greyder (Mafsallı Yönlendirmeli, Lastik Tekerlekli Yönlendirmeli, Kar Püskürtmeli)
Hidrolik Kazıcı / Ekskavatör (Paletli, Lastik Tekerlekli)
Yükleyici / Loader (Lastik Tekerlekli, Kayma Yönlendirmeli, Paletli)
Kazıcı Yükleyici (Lastik Tekerlekli, Paletli, Zıt Uçlu Kaldırmalı Yardımcı Donanıma Sahip)
Sondaj ve Fore Kazık (Lastik Tekerlekli, Paletli)
Silindir
Trençer (Paletli – Oturan Operatörlü, Yükseltmeli Operatör Mahalline Sahip)

Sosyal Medyada Paylaş:

Copyright © 2017 - perlab.com.tr Tüm Haklarımız Saklıdır.