• Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:3 No:308 Yomra/TRABZON
  • +90 (462) 341 60 60
PerLab Periyodik Kontrol ve İş Hijyeni Ölçümleri
PerLab

İş Hijyeni Ölçümleri

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Kanunu’ na göre çıkarılan ve 20 Ağustos 2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm , Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin ikinci bölüm yükümlülükler ve uyulması gereken kurallar, iş verenlerin yükümlülükleri isimli 5. Maddesi “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri  yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmak ile yükümlüdür.” hükmündedir.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi yukarıda bahsi geçen laboratuvarların Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.

Vermekte olduğumuz hizmet kalitesini daha üst noktalara taşımak amacı ile “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı kapsamındaki akreditasyon ve İSGÜM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) yeterlilik çalışmalarımız tamamlanmıştır.

FİRMAMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri ve Değerlendirilmesi
Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (El-Kol ve Tüm Vücut)
Çalışma Yerlerinin Aydınlatma Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Çalışma Yerlerinde Termal Konfor Ölçümü ve Değerlendirilmesi
Dedektör Tüp İle Toksik Gaz ve Buhar Konsantrasyonlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi

Sosyal Medyada Paylaş:

Copyright © 2017 - perlab.com.tr Tüm Haklarımız Saklıdır.