• Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:3 No:308 Yomra/TRABZON
  • +90 (462) 341 60 60
PerLab Periyodik Kontrol ve İş Hijyeni Ölçümleri
PerLab

Elektriksel Sistemlerin Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin 2.3.1. Bendinde; “İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir.

Aynı Yönetmeliğin Ek-III Bölümünün 2.3.2. Bendinde; “Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri tarafından yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki Elektriksel Periyodik Kontroller yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRİKSEL PERİYODİK KONTROLLER
Topraklama Tesisatının Periyodik Ölçüm ve Kontrolleri
Paratoner Tesisatının Periyodik Ölçüm ve Kontrolleri
Katodik Koruma Periyodik Ölçüm ve Kontrolleri
Elektriksel İç Tesisat Uygunluk Periyodik Ölçüm ve Kontrolleri (Bütün Elektriksel Sistemin Röle Testleri, Termal Kontrolleri, İzolasyon Dirençleri vb. Genel Kontrolleri Gerçekleştirilerek)
Elektrik Panosu Periyodik Ölçüm ve Kontrolleri
Akümülatör Kontrolleri
Transformatör Kontrolleri (Yağ Analiz Testleri, TTR Testleri, Buchholz Rölesi Testleri, Kontak Geçiş Direnci Testleri, Kesici Testleri, İzolasyon Direnci Testleri v.b. Muayeneler Yapılarak)

Sosyal Medyada Paylaş:

Copyright © 2017 - perlab.com.tr Tüm Haklarımız Saklıdır.